Các loại phòng

STANDARD DOUBLE

Phòng nghỉ cho 2 người

Xem Chi Tiết

SUPERIOR DOUBLE

Phòng nghỉ cho 2 người

Xem Chi Tiết

DELUXE DOUBLE

Phòng nghỉ cho 2 người

Xem Chi Tiết

DELUXE FAMILY

Phòng nghỉ cho gia đình

Xem Chi Tiết
Tiếng Việt English